KALİTE MÜKEMMELLİK UYGULAMA MERKEZİ

KALMER’İN AMACI

Üniversitede ve özel sektörde yürütülen kalite ve akreditasyon araştırmaları planlanmasında, uygulanmasında, değerlendirilmesinde danışmanlık yapmak, kalite ve akreditasyon araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmek, kalite ile ilgili lisansüstü çalışmalarında öğrenci ve araştırmacılara uygulama alanı sağlamak ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası yayın, eğitim, proje düzenlemesini yapmak ve uygulamaktır.