KALİTE MÜKEMMELLİK UYGULAMA MERKEZİ

Prof.Dr. Vahap TECİM

DANIŞMA kurulu başkanı 

Doç.Dr. Çiğdem TARHAN

DANIŞMA kurulu başkan yardımcısı

Doç.Dr. Sadık TUMAY

DANIŞMA KURULU ÜYESİ

Doç.Dr. Muhammed AYDOĞAN

DANIŞMA KURULU ÜYESİ

Doç.Öğr.Üyesi Dilek ESER

GENEL SEKRETERLİK YARDIMCISI VEKİLİ – DANIŞMA KURULU ÜYESİ